TNKreativt AB, EButiken.nu webbshop, e-butik
Logga in RabatterVillkorSekretess & cookiesKontakta oss Varukorg Kassa  
 English Svenska  Kategorier

Villkor

Allmän köpinformation
För att handla hos oss måste du ange uppgifter i samtliga fält vid kundregistreringen som är obligatoriska. Genomförd beställning innebär att du samtycker till att namn och adress registreras i vårt kundregister. Kundregistret används enbart av oss för att genomföra försäljningen. Om vi inte har din e-mailadress kan vi inte skicka någon orderbekräftelse och vi kan inte meddela dig om kända leveransförseningar eller om någon del av din beställning ej kan levereras. TNKreativt AB lämnar inte ut några kunduppgifter till tredje part. Vid förskottsbetalning lämnas inga som helst uppgifter vidare från oss.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga om svensk eller annan tillämplig lag inte föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.
Mer information om detta finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
I det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att TNKreativt AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. TNKreativt AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i TNKreativt ABs sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Priser
Priser i valutan svenska kronor (SEK), inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Vi reserverar oss för eventuella momshöjningar.

 • Avgift för frakt (50 Kr) tillkommer,order över 1000 Kr fraktfritt.(Om leverans address utanför Sverige se Frakt & Returer
 • Vid förskottsbetalning skickar vi din order så fort betalning erhållits.
 • Vi debiterar 300 Kr för fraktkostnader och administration för ej utlöst försändelse.
 • Vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående meddelande.
  Naturligtvis förändrar vi inte priserna på redan lagda beställningar!

Betalning
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot förskott alternativt kortbetalning via Internet. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmåls ränta med 2% per månad från förfallodagen. TNKreativt AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga TNKreativt AB att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

. . . med DIBS  Vi accepterar betalningar från de vanligaste typerna av kort: VISA, Matercard och Diners.Alla köp kopplas till DIBS  säkra betalserver vilket betyder att Din kortinformation endast går till DIBS och inlösande bank. Överföringen av information är krypterad med SSL-Secure Socket Layer-128 bitars kryptering. TNKreativt AB får aldrig ta del av denna kortinformation vilket ökar säkerheten för dig som kund.

. . . med KLARNA
Välj Klarna som betalsätt när du checkar ut, du kan då välja faktura /delbetalning/kortbetalning/bank. Gäller endast kunder i Sverige.

. . . med PayPal

Gäller kunder i hela världen, även kortbetalning utan att skapa PayPal konto.

Leverans och avbeställning

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med TNKreativt ABs köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från TNKreativt AB antigen per e-post eller fax.

Garanti
Alla varor omfattas av garanti. Här gäller materialfel som garantifel, ej skador som omfattande yttre våld exempelvis kläm eller krosskador. Ta kontakt med oss innan varan returneras.

Tillgång
Vi reserverar oss för begränsad tillgång samt slutförsäljning av vissa varor. Om någon produkt skulle vara slut för tillfället så kontaktar vi er för att ersätta med ev. annan produkt, eller alternativt om ni vill ha den borträknad från beställningen.

Äganderätt
Alla varor tillhör TNKreativt AB till dess att vi erhållit full betalning.

Försäljning
All försäljning sker med tillämpning av Konsumentköplagen och Köplagen samt Distansavtalslagen.

Tryckfel
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och felaktigheter på denna webshop.

Personuppgifter
Vi är ansvariga för de personuppgifter du lämnar till oss och de kommer inte att säljas eller vidarelämnas till tredje part. Vi kommer att lagra dina uppgifter digitalt för att förenkla dina inköp hos oss. Tag kontakt med TNKreativt AB om du vill avsluta ditt konto.

Information om Cookies
Enligt EU lagen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft 25 maj 2018, ska alla som besöker webbplatser godkänna Cookies samt informeras om:
- Vad dessa cookies används till.
- Hur cookies kan undvikas.

Vill du ha ytterligare information om lagen hänvisas du till Datainspektionen

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. Cookies används på de flesta sidor på Internet. Allt i från IKEA till din lokala kommuns hemsida använder sig av detta. Cookies möjliggör en bättre webbsida för dig som användare.

Webbplatsen kommer exempelvis ihåg vilka varor du lagt i din varukorg, så om du skulle gå iväg och göra något annat kan du komma tillbaka och fortfarande ha de varor du placerat i din varukorg tillgängliga.

tnkreativt.com sparar inte någon personlig information via cookies.

Cookies måste vara aktiverade för att kunna handla i denna butik, detta för att hålla säkerhetsnivån på en hög nivå under ditt besök här hos oss

Genom att aktivera cookies i din webläsare, kan komunikationen mellan dig och denna butik utföras på ett sätt som möjliggör för oss att vara säkra på att det är du som utför transaktionen/köpet, och även att ingen utomstående kan komma åt din privata information.

Acceptera eller vägra cookies
Du kan själv ange om du vill acceptera cookies eller inte. De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger dig en valmöjlighet. Observera att om du stänger av cookie-funktionen kommer inte butiken att fungera som avsett.

Hur undviker man cookies?
Du som inte accepterar användandet av cookies kan stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att webbplatsens funktionalitet begränsas.

Blockera alla cookies
De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies.

Så här blockerar eller tillåter du cookies i Internet Explorer 11

 1. Välj Verktyg i Internet Explorer och sedan Internetalternativ.
 2. Välj fliken Sekretess och sedan Avancerat under Inställningar. Välj sedan om du vill tillåta, blockera eller få meddelanden om cookies från första och tredje part.

Mer information om cookies och hur du ändrar inställningarna finns i din webbläsares Hjälp-meny.

Frakt
När du beställer hos oss ser du fraktkostnaden direkt. Beställningar till Norge, Danmark, Finland, övriga Europa samt övriga länder tillkommer gällande fraktavgifter.
Ansvar för fel
TNKreativt AB ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. TNKreativt AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men inte begränsat till, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.
Reklamation och ångerrätt
Det är viktigt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta TNKreativt AB på telefon 0911-133 20, via e-post info@tnkreativt.com eller via TNKreativt AB hemsida tnkreativt.com och uppge order-id samt orsak till reklamationen.
Defekta produkter som returernas till TNKreativt AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende.
Hos TNKreativt AB har privatkonsument rätt att få en betald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet inte är giltigt och kund har fått en betald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel inte kan påvisas utgår en avgift om 200: - + moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet.
TNKreativt AB förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara inte finns tillgänglig.
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får inte vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta TNKreativt AB. Returfrakten bekostas i dessa fall av konsumenten.
När det gäller produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller inte bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall TNKreativt AB kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.
Outlöst försändelse
För försändelse som inte löses ut varpå paketet går i retur till TNKreativt AB, debiteras en avgift om 250: - + moms för att täcka TNKreativt AB kostnader för transport och administration.
Transportskadat gods
Om en vara från TNKreativt AB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till transportföretaget (vanligtvis, PostNord https://www.postnord.se/kundservice/reklamera) dock senast inom 7 dagar.
Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför TNKreativt AB kontroll, vilken inte skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att TNKreativt AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.
Övrigt
TNKreativt AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men inte begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har TNKreativt AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. TNKreativt AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Dataskyddspolicy

TNKreativt har skapat denna sekretesspolicy för att visa vårt fasta engagemang för integritet. Nedan beskrivs vår informationssamlingspraxis.

Personlig information och informationsdelning
För varje besök på vår inloggningssida identifierar vi automatiskt din IP-adress, domän och webbläsare. Denna information används inte för att personligen identifiera dig. Vi använder din IP-adress för att hjälpa till att diagnostisera eventuella problem med vår server och Internet-anslutning. Vi säljer eller marknadsför inte denna information till någon tredje part. Vi samlar emellertid ibland dessa uppgifter internt och analyserar den för att förbättra tjänsten.

Under registreringsprocessen ger du oss personuppgifter som namn, e-postadress etc. Denna information används främst för att identifiera dig i vår tjänst, vilket är nödvändigt för inloggningsprocessen. Det enskilda användarkontot är baserat på e-postadresser. Vi delar inte denna information med någon, och vi säljer eller marknadsför inte denna information till någon tredje part.

I inköpsprocessen ger du oss personuppgifter som namn, e-postadress, postadress och telefonnummer etc. Denna information används endast för faktureringsändamål och att kontakta dig om ett problem skulle uppstå med ditt konto. Vi marknadsför eller säljer inte denna information till någon tredje part.
 Varukorg

...är tom


 Språk
 English Svenska
 Valutor
 Sök
 
 
 PayPal - Visa, MasterCard, Amex, Discover, Bank
 
DIBS - Payments made easy
 Postnord

Copyright © 2011 - 2020 TNKreativt AB

Alla priser inklusive moms.
Med reservation för tryckfel och förändringar.

info@tnkreativt.com     |     TNKreativt AB     Tullnäsvägen 336     SE-94591 Norrfjärden Sweden     +46(0) 911 13320     |     556831-0964